نویسنده: S.Hooshmandi

طراحی ایده

کاربرد مهندسی معکوس

میراث فرهنگی و آثار باستانی در جایی که هیچ اطلاعاتی در مورد ابعاد یک شی به جز خود آیتم فیزیکی وجود ندارد، سریعترین و مطمئن ترین راه برای باز تولید و یا حفظ اطلاعات آن اثر هنری، مهندسی معکوس خواهد بود. در جایی که یک محصول به شکل ارگانیک است (هندسه استاندارد مانند مکعب یا…
Read more

مهندسی معکوس چیست؟

مهندسی معکوس یا Reverse Engineering واژه ای است که طی دهه های اخیر بیش از پیش به گوش می رسد. اگر چه بر اساس نوع کاربرد و رشته‌ای که در مورد آن صحبت می‌کنیم، معنا و مفهوم مهندسی معکوس تفاوت خواهد داشت. معمولاً هدف مهندسی معکوس، استخراج دانش یا طراحی نهفته در یک محصول (کالا…
Read more