دسته: دسته‌بندی نشده

طراحی ایده

کاربرد مهندسی معکوس

میراث فرهنگی و آثار باستانی در جایی که هیچ اطلاعاتی در مورد ابعاد یک شی به جز خود آیتم فیزیکی وجود ندارد، سریعترین و مطمئن ترین راه برای باز تولید و یا حفظ اطلاعات آن اثر هنری، مهندسی معکوس خواهد بود. در جایی که یک محصول به شکل ارگانیک است (هندسه استاندارد مانند مکعب یا…
Read more